Vaše súkromie

PODMIENKY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, spracovávame ich v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne. Robíme všetko preto, aby nedošlo k ich úniku, ani inému zneužitiu. Na stránke organizatorka.sk používame SSL certifikát na zašifrovanie dát prenášaných cez internet.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem sprostredkovateľov, ktorých uvádzame nižšie, a s výnimkou prípadov, ktoré nám ukladá zákon.

Pri prenose osobných údajov do tretích krajín dbáme na to, aby sprostredkovatelia boli z krajín zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prípadne boli certifikovaní v režime Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu organizatorka.sk je Mgr. Martina Valešová ProVisio, IČO: 43103731, miesto podnikania: Myslenická 3037/73, 902 03 Pezinok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: info@organizatorka.sk, alebo telefonicky: 0911 523 088.

 

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ÚČELU

Nákup v e-shope, vedenie účtovníctva a vybavovanie reklamácií

Pri nákupe cez internetový obchod organizatorka.sk od vás potrebujeme tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa (vrátane krajiny), prípadne aj doručovacia adresa (vrátane krajiny), ak sa líši od fakturačnej adresy,
 • telefónne číslo a
 • e—mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • vybavovať objednávky tovaru a služieb,
 • vystavovať účtovné a daňové doklady – predfaktúry a faktúry,
 • doručovať objednaný tovar,
 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • vybavovať reklamácie tovaru a služieb.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade uzatvorená kúpna zmluva. Ak nám ich neposkytnete, nemôžeme s vami kúpnu zmluvu uzavrieť.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame 15 rokov od nákupu, aby sme dodržiavali účtovné a daňové zákony, a tiež kvôli prípadným nárokom plynúcim z uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275, sídlo: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky organizatorka.sk a administrácii e-shopu;
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498, sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava – kvôli doručovaniu objednaného tovaru;
Ing. Jana Hoppanová, IČO: 46 853 014, miesto podnikania: Komenského 1231/18, 902 01 Pezinok – kvôli vybavovaniu objednávok;
účtovnícka firma - kvôli vedeniu účtovníctva.

 

Zisťovanie spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi

Na zisťovanie vašej spokojnosti s nákupom v našom e-shope, potrebujeme od vás ako osobný údaj: e-mailovú adresu.

Tento osobný údaj potrebujeme, aby sme vám po objednávke mohli zaslať dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoju spokojnosť s nákupom. Dotazník zasielame v lehote 10 dní od nákupu, a následne opätovne v lehote do 45 dní od prvého odoslania, ak po prvom odoslaní dotazníka neodmietnete ďalšie odosielanie dotazníkov na svoju e-mailovú adresu.

Právnym základom jej spracovávania je v tomto prípade náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame najviac 55 dní od nákupu.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme tejto tretej strane – ako sprostredkovateľovi iba za účelom technického spracovania údajov:

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, sídlo: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika – kvôli zisťovaniu spokojnosti zákazníkov s nákupom prostredníctvom programu „Overené zákazníkmi".

 

Bonusový program VAŠE KREDITY

Na účasť v bonusovom programe VAŠE KREDITY potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),
 • telefónne číslo a
 • e—mailová adresa.

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

 • viesť evidenciu zákazníkov registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • viesť evidenciu kreditov za vaše objednávky,
 • uplatňovať získané kredity.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky. Informácie o podmienkach zaradenia do tohto bonusového programu a jeho využívania nájdete na podstránke VAŠE KREDITY.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275, sídlo: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky organizatorka.sk a administrácii e-shopu;
Ing. Jana Hoppanová, IČO: 46 853 014, miesto podnikania: Komenského 1231/18, 902 01 Pezinok – kvôli uplatňovaniu získaných kreditov v objednávkach.

 

Zasielanie newslettera

Na zasielanie newslettera - marketingových informácií o novinkách a aktuálnych ponukách prostredníctvom e-mailu potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,
 • e-mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní objednávky, alebo registrácii na odber newslettera cez formulár na internetovej stránke organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho kliknutím na tlačidlo „odhlásiť", ktoré nájdete na konci každého e-mailu (newslettera), alebo e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275, sídlo: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín (biznisweb.sk) – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky organizatorka.sk;
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, a Georgia limited liability corporation, sídlo: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (mailchimp.com) – kvôli evidencii e-mailových adries prostredníctvom registračného formulára a kvôli zasielaniu e-mailov;
GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus (getsitecontrol.com) – kvôli evidencii e-mailových adries prostredníctvom registračného formulára.

Sprostredkovateľ The Rocket Science Group, ktorý má sídlo v USA (tretia krajina), je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Sprostredkovateľ GetWebCraft, ktorý má sídlo v EÚ, ale jeho webové stránky majú hosting v USA (tretia krajina), chráni osobné údaje pri prevode do USA v súlade s Privacy Shield – Štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

 

Pohľadnicový klub

Na registráciu v klube, zasielanie pohľadníc a súvisiacu komunikáciu potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • doručovacia (poštová) adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý e-mailom pri registrácii do klubu.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám:

Ing. Jana Hoppanová, IČO: 46 853 014, miesto podnikania: Komenského 1231/18, 902 01 Pezinok – ako sprostredkovateľovi kvôli zabezpečeniu mailovej komunikácie,
ostatným členkám Pohľadnicového klubu – ako príjemcom kvôli zasielaniu pohľadníc poštou (týka sa to mena, priezviska a doručovacej adresy).

 

Registrácia na stránke

Na registráciu zákazníka na stránke organizatorka.sk, ktorá vám zjednoduší objednávanie tovaru a služieb a umožní využívanie bonusového programu VAŠE KREDITY, potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa (vrátane krajiny),
 • telefónne číslo a
 • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní registrácii.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275, sídlo: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín (biznisweb.sk) – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky organizatorka.sk;
Ing. Jana Hoppanová, IČO: 46 853 014, miesto podnikania: Komenského 1231/18, 902 01 Pezinok – kvôli vybavovaniu objednávok a uplatňovaniu získaných kreditov v objednávkach.

 

Challenge a iné súťaže na blogu

V prípade zapojenia sa do challenge a iných súťaží na blogu vintagecrafting.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, vyjadrený zaslaním prihlášky v zmysle podmienok príslušnej challenge alebo inej súťaže zverejnených na blogu.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko zverejňujeme na stránke vintagecrafting.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom:

WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky vintagecrafting.sk.

 

Využívanie zákazníckej podpory: live chat a kontaktných formulárov

Na poskytovanie zákazníckej podpory cez live chat a odosielanie kontaktných formulárov na stránke organizatorka.sk potrebujeme od vás tieto osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko (v kontaktnom formulári),
 • e—mailová adresa.

Právnym základom ich spracovávania je v tomto prípade váš súhlas, poskytnutý pri odoslaní kontaktného formulára, komentára, alebo správy cez live chat.

Vaše osobné údaje na tento účel spracovávame, kým svoj súhlas neodvoláte. Odvolať ho môžete jednoducho e-mailom na info@organizatorka.sk.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, prípadne aj priezvisko (ak ho uvediete) zverejňujeme v prípade komentárov k článkom na stránke vintagecrafting.sk.

Vaše osobné údaje poskytujeme a sprístupňujeme týmto tretím stranám – ako sprostredkovateľom iba za účelom technického spracovania údajov:

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275, sídlo: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín (biznisweb.sk) – kvôli prevádzkovaniu internetovej stránky organizatorka.sk;
Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, sídlo: Milady Horákové 13, 602 00 Brno – kvôli prevádzkovaniu zákazníckej podpory cez live chat.

 

Prehliadanie a používanie stránky

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok organizatorka.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies používame na zapamätanie si používateľských nastavení, na nevyhnutnú funkcionalitu stránok a na meranie ich návštevnosti, a to na základe vášho súhlasu.

Na meranie návštevnosti využívame riešenie Google Analytics od sprostredkovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií návštevníkov na webových stránkach najmä súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétne osoby. Viac informácií.

Sprostredkovateľ Google LLC má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield.

Expirácia súborov cookies je podľa nastavenia prehliadača, alebo po ich odstránení.

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Tlačidlá sociálnych sietí

Na stránkach organizatorka.sk používame tlačidlá sociálnych sietí, napr.: Facebook, YouTube, Instagram, Google+, Pinterest. Na tlačidlách sú zobrazené logá týchto sociálnych sietí a kliknutím na ne sa do príslušnej sociálnej siete môžu prenášať údaje o stránke, ktorú ste navštívili, o informáciách, ktoré ste na nej získali, vaša IP adresa, údaje o vašom prehliadači, o jazykových nastaveniach, prípadne ďalšie údaje.

Vzhľadom na to, že nie sme prevádzkovateľom týchto údajov, je možné, že uvedené informácie nie sú kompletné. Viac informácií o získavaní a spracovávaní vašich údajov sociálnymi sieťami nájdete na ich stránkach.

Ak nesúhlasíte s tým, aby sociálne siete získavali o vás tieto informácie, neklikajte na ich tlačidlá.

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním),
 • získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
 • žiadať o opravu a doplnenie svojich osobných údajov,
 • žiadať vymazanie, alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov,
 • preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,
 • namietať spracovávanie svojich osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť e-mailom na info@organizatorka.sk. Ak ste registrovaným zákazníkom, opravu a doplnenie svojich údajov môžete uskutočniť aj priamo po prihlásení sa do svojho profilu.

Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

organizatorka.sk odporúča:

organizatorka.sk odporúča

organizatorka.sk na prvom mieste v kategórii Ručné práce a tvorenie v súťaži ShopRoku 2018 na Heureka.sk

organizatorka.sk je na druhom mieste v kategórii Hobby v súťaži ShopRoku 2018 na heureka.sk

rss

Podporujeme tento úžasný projekt v Africkej Ugande ♥

Chcem odoberať novinky

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na zasielanie newslettera.
Viac informácií.

INŠPIRÁCIA PRE VÁS:

Kristína Čepčeková blog

DAY WITH NIKA blog

Prihlásenie

Táto stránka používa súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch a ich nastaveniach nájdete na stránke s podmienkami spracovávania osobných údajov.