Vaše súkromie

Vaše súkromie chránime v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

Prečítajte si tieto informácie, ak chcete vedieť, ako chránime Vaše súkromie a osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ubezpečujeme Vás, že na organizatorka.sk je Vaše súkromie v bezpečí.

Výňatok o ochrane osobných údajov z obchodných podmienok organizatorka.sk:

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa ak je iná ako bydlisko, adresa dodania ak je iná ako bydlisko, kontaktné telefónne číslo. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (DPD a pod.).

Dávame Vám do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály – porovnávače cien tovarov v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto prípadným poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.
Účelom spracúvania osobných údajov je:

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom e-mailom na adrese info@organizatorka.sk

organizatorka.sk je finalistom súťaže ShopRoku HEUREKA

organizatorka.sk odporúča:

organizatorka.sk odporúča

Facebook

organizatorka.sk na Google+

organizatorka.sk na Pintereste

organizatorka.sk na YouTube

rss

Podporujeme tento úžasný projekt v Africkej Ugande ♥

Sphere Card

Chcem odoberať novinky

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie